Loe, aruta ja täienda arengustrateegiat Tartu 2030!

Pikaajaline arengustrateegia Tartu 2030 suunab linna arengut kõige üldisemal tasemel. See on tekst, millest peaks lähtuma kõik valdkondlikud arengukavad jm dokumendid. Kui tahad, et tulevikus oleks linnas võimalik läbi suruda sulle olulisi muutusi, siis võta arengustrateegia dokument lahti ja vaata läbi vähemalt see peatükk, mille teemadega sa kõige rohkem kursis oled, ning avalda oma seisukoht või soovita täiendusi!

Loe ja kommenteeri strateegiat Google'i draivi avalikus dokumendis, mille leiad siit! Kogume tehtud ettepanekud 25. veebruaril kokku ning esitame ametlikult need, mis tunduvad vähegi adekvaatsed ja mida pole veel esitatud.

Linn on avalikustanud täiendus- ja parandusettepanekute tegemiseks pikaajalise arengustrateegia Tartu 2030 uuendatud teksti[1]. Algne tekst pärines 2010. aasta sügisest ning see vaadati eelmise aasta lõpus ajakohastamiseks üle. Kuigi teksti on arutatud kodanikeühenduste ja aktivistidega, siiski on see andnud alust ka kriitikaks, sest sugugi mitte kõiki ettepanekuid pole arvestatud ning isegi volikogu juhtiv komisjon oli nõus dokumendi avalikustamist toetama vaid eeldusel, et sellele tuleb olulisi täiendusi[2].

Kuigi linnavalitsus on lubanud dokumendi täiendamisel olla "võimalikult avatud, võimalikult arvestav ja võimalikult kaasav", aga on selle avaldanud eelmise sajandi nõudmiste vaimus staatilisena ning kommentaare oodatakse arutelusid mitte soodustavalt ja ebamugavalt e-maili teel, siis oleme selle omalt poolt pannud üles kommenteeritava ja täiendatavana Google'i draivi[3].

MATERJALID

[1] http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=6&page_id=56
[2] http://vabakund.ee/volikogu-22-01-2015
[3] http://goo.gl/Ut4UKA