Jüri Ginter #222 (KOV2013)

Olen sündinud (1954) ja kasvanud Tartus. Peale ülikooli lõpetamist töötasin viis aastat Võrus ning seejärel olen olnud tartlane. Olin esimese vabadel valimistel valitud linnavolikogu aseesimees. Peale seda olen osalenud erinevates komisjonides ja erinevate arengukavade väljatöötamisel.

Olin kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse üks kolmest autorist ja olen koolitanud volikogu esimehi ja volikogu liikmeid ning kohaliku omavalitsuse ametnikke. Minu volikogu liikme käsiraamatust on ilmunud mitu täiendatud väljaannet. 1991. aastal olin USA Minnesota osariigi Grand Rapidsi linnas, kus veendusin, et kohalik omavalitsus saab tegutseda väga edukalt ilma erakondadeta, tuginedes erinevatele kogukondadele.

Töötan Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis ja õpetan õpetajatele haridusõigust ja –poliitikat. Olen ka Põlva Vallavalitsuse liige. Minu jaoks on olulised jätkusuutlikkus, täienduvus, osalus ja osadus. Osalen valimisliidus, kuna siin on toredad inimesed ja nendega koos on võimalik aidata kaasa Tartu linna arengule. Eelkõige on minu huvideks inimeste osalemise eri vormide arendamine ja hariduskorraldus, kuid linn on siiski tervik ja hea meelega mõtlen kaasa ka teistes valdkondades.