Märt Põder #228 (KOV2013)

Tartu linna kodanikuna tahan kaotada linnavalitsuse infosüsteemi ja linnakodaniku vahele jääva lünga. Kui tartlane soovib leida infot linnas toimuva kohta (näiteks tänavate koristamise korraldus või kooli hoolekogu koosseis), siis on praegu targem otse ametnikule helistada või kirjutada teabenõue, kuna puudub arusaadav, ühtsetel alustel otsitav dokumendiregister. Vajaliku dokumendi leidmiseks läheb vaja aastatepikkust aktivistikogemust. Probleem võib näida elukauge, kuid see iseloomustab linnapoolset kaasamisprotsessi tervikuna. Dokument on kusagil olemas - leidku, kes suudab! Selline lähenemine ei taga tartlaste osalust linna arengus ja takistab aktiivse kogukonna teket. Ometi on see esimene asi, mida iga linn vajab.

Läbipaistvust tuleb suurendada kõige üldisemas mõttes: võimalikult lihtsalt peab olema kättesaadav võimalikult palju kvaliteetset ja adekvaatselt sorteeritud infot. Üksnes nõnda muutub kaasamine sisuliseks. Märge “ametkondlikuks kasutamiseks” peaks olema kasutusel harva erandina, linnavalitsuse komisjonide protokollid peaksid sisaldama sisulist infot, mitte üksnes pealkirju. Ametnik peaks vastama palvetele ja arupärimistele mitte ametkonna mugavusest lähtuvalt, vaid linnakodanike huvidele vastu tulles. Inimestel on palju öelda, tuleb vaid õigesti küsida, kuid kindlasti ei tähenda kaasamine konsulteerimist kolme pühendunud nurisejaga.

Kaasamine tähendab sisulist pingutust, et jõuda esindusliku valimini linlastest, keda küsimus puudutab. Iga kaasamisolukord on teabe- ja suhtekorraldusülesanne, mille lahendamisel on vastutav roll alati ametnikul. Väga palju saab ära teha infotehnoloogia vahenditega. Saame kasutada mitmete väikelinnade häid eeskujusid mujalt maailmast, kuid moodsad digilahendused ei tohi jääda üksikute maineprojektide tasemele. Peame lähtuma süsteemsest tervikunägemusest ning rakendusi tuleb ka hoole ja armastusega käigus hoida.

Tegutsen vaba tarkvara ja infoühiskonna aktivistina mitmes organisatsioonis. Erialaselt seisan filosoofiahariduse eest Eesti gümnaasiumides, sh olin värske riikliku õppekava vastava töögrupi juht. Olen hetkel ka Tartu Kesklinna kooli hoolekogu ja Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse liige.

E-post:
boamaod@gmail.com