Volikogu liikmed

Varikomisjonid

Suurem jagu volikogu sisulisest tööst toimub selle komisjonides. Vabakund on igas komisjonis esindatud ühe inimesega, aga see ei tähenda, et ta ajaks seal ainult oma isiklikku asja. Komisjonide töö suunamiseks ja meie programmi elluviimiseks oleme kutsunud ellu Vabakunna varikomisjonid, mis kujundavad meie esindajate tegevust linnavolikogu komisjonides. Soovime komisjonide tööd tuua rahvale lähemale ja mõnikord on võimalik istungeid jälgida ning tagasisidestada otse reaalajas tänapäevaste kommunikatsioonivahendite abil. Esindajad komisjonides/varikomisjonide juhid:

Arengu- ja planeerimiskomisjon Jüri-Ott Salm
Hariduskomisjon Märt Põder
Kultuurikomisjon Gea Kangilaski
Linnamajanduskomisjon Mart Jüssi
Linnavarakomisjon Kalle Pilt
Rahanduskomisjon Taavi Toomere
Revisjonikomisjon Jüri Ginter
Sotsiaalkomisjon Lii Laanoja
Kaasava linnajuhtimise komisjon Gea Kangilaski

Näiteks kaasava linnajuhtimise komisjon ja põhimäärusekomisjon on ajutised komisjonid, mis on loodud selleks, et tegeleda konkreetsete küsimustega vastavas valdkonnas kindla perioodi jooksul. Kui soovite mõne varikomisjoni töösse panustada, siis võtke vastava komisjoni esindajaga ühendust, kes tutvustab teile täpsemalt komisjoni töökorraldust ja leiab sobiva võimaluse panustamiseks!