Vabakund valimistel osalemist otsustanud ei ole

Vabakund julgustab oma liikmeid ja toetajaid valimistel osalema, kuid pole valimisliiduna otsustanud 2017. aasta KOV valimistel osalemist ega mitte-osalemist. Kuna Vabakunna tegevuse aluseks on selgete eesmärkide ja nõudmistega manifest[1], siis on võimalik 2013. aasta valimisliidu õigusjärglaseks pidada ainult algatusi, mis arendavad manifestis kokkulepitut edasi nelja aasta kogemusest lähtuvalt ning saavad sellele ka liikmete ning toetajate üldise heakskiidu.

Nii tervitab Vabakund mh mõnede liikmete aktiivsust valimisliidu “Tartu heaks” organiseerimisel ning soovitab ka kõigil teistel liikmetel organiseeruda oma südametunnistusest ja veendumustest lähtuvalt, kuid rõhutab, et seni pole Vabakunna liikmetel olnud võimalik veenduda “Tartu heaks” põhimõtete vastavuses 2013. aasta manifestile ning selle organiseerimine on toimunud väljaspool Vabakunna inforuumi, mistõttu tuleks hoiduda selle ennatlikust seostamisest omaaegse algatusega.

Vabakund on vabadus!

Vabakund algatati 2013. aasta KOV valimistel osalemiseks Tartus ning sinna koondus lai spekter vaadetelt liberaalseid ja samas sotsiaalselt tundlikke linnaelanikke, kelle eesmärgiks oli tagada ligipääs linnajuhtimisele inimestele väljastpoolt erakondi ning eelistades erakonnapoliitikale kogukondade ja huvigruppide avatud ning vahetut osalemist otsustamisel.

Valimisliit rõhutas manifestis võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist nii soolisest, rahvuselisest kui ühiskondlikust aspektist ning välistas koostöö vihaõhutajate, vähemuste vaenajate ja "tühja jutu veeretajatega", töömeetodid laenati mõttetalgute traditsioonist ja aktivistide seas levinud Interneti ühisloomekultuurist. Vabakund sai valimistel volikogus 3 kohta.

[1] http://vabakund.ee/manifest