Pressiteade: Vabakund loodab mõistlikule kokkuleppele linna ja ettevõtjate vahel

Pressiteade
Valimisliit Vabakund
2.04.2014

Vabakund loodab mõistlikule kokkuleppele linna ja ettevõtjate vahel

Valimisliit Vabakund on seisukohal, et kaasamist esiplaanile seadev linnavõim ei tohi võtta vastu ettevõtluskeskkonda oluliselt mõjutavaid otsuseid ettevõtjatega eelnevalt läbi rääkimata.

Kabinetivaikuses vastu võetud välikohvikute lahtiolekuaegu piirav määrus [1] kahjustab linna ja riigi huve, seades ohtu kesklinna välikohvikute tegevusest saadava maksutulu ja vähendades linna saabuvate turistide arvu. Jutt ressursipuudusest avaliku korra tagamisel on selles valguses küüniline.

Vabakund ei pea katset lahendada olukorda lahtiolekuaegade piiramisega eesmärgipäraseks. Ettevõtlusvabaduse piiramise põhjendamine linna suutmatusega tagada avalikku korda Rüütli tänaval ei ole õiglane. Vastuvõetamatu on kõigi ettevõtjate löömine sama puuga - ka nende, kelle tegevuse suhtes ei ole ühtegi etteheidet ja kelle kohvikud paiknevad probleemsetest tänavanurkadest eemal.

Vabakund toetab ettevõtjaid nende püüdlustes leida linnaga mõistlik kokkulepe. Välikohvikute ja avaliku ruumiga seotud probleemidele huvigruppe arvestava lahenduse leidmine oli Vabakunna valimisprogrammis [2] oluline punkt ning valimisliit hoiab toimuval hoolega silma peal.

[1] http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVM2014032500034
[2] http://vabakund.ee/programm