Koalitsiooniläbirääkimiste raport #1

Oleme valimisjärgse nädala jooksul kohtunud kõigi Tartu volikokku valitud erakondade ja valmisliitudega. Kohtumistel oleme selgitanud Vabakunna programmi ja andnud täpsustusi edasiste plaanide kohta.

Peamiseks kokkusaamiste teemaks on siiski olnud koalitsiooni moodustamise võimalused. Oleme linnavõimu värskendamise nimel välistanud koalitsiooni Reformierakonnaga, mis jättis oma märgi ka nendega toimunud kohtumisele. Samuti võisime toimunud kohtumisest järeldada, et Reformierakonna juhtimise jätkudes lootust meie jaoks olulistele muutustele, mis puudutavad eeskätt linnakodanikele linnajuhtimisel enama osaluse andmist, eriti ei ole. Nende mõistlikke ja linnaelu edendavaid ideid oleme aga kindlasti valmis toetama.

IRLi esindajatega oleme kohtunud mitmel korral. Meie programmides on sarnasusi ja koostöö saab olla teostatav, seda kindlasti ka sotside ja ITK-ga. Kohtumisel Keskerakonnaga puudutasime programmipunke vähem, pigem tutvusime üksteisega. Ühiste eesmärkide sõnastamist see kohtumine kaasa ei toonud, mis ei välista samas kuidagi sisulist koostööd edaspidi.

Üldiselt on läbirääkimistel üles kerkinud üks probleem: meie arusaam poliitikast lähtub pigem printsiipidest kui ametikohtade jagamisest jne. Lisaks linnakeskkonda puudutavatele programmipunktidele soovime meie alati rääkida ka põhimõtetest ja printsiipidest, millest muutused linnas võiksid lähtuda. Tundub, et see on teistele esialgu pisut harjumatu lähenemisviis.

Kesksemad ideed, mis me oleme läbirääkimistel välja käinud:

  • Linnajuhtimise läbipaistvuse suurendamine
  • Siduv rahvaalgatus
  • Linnavolikogu tervikliku infosüsteemi ja kodanikuportaali arendus
  • Rüütli tänava ööeluga seotud probleemide lahendamine
  • Ülikoolide suurem kaasatus linna arengusse.
  • Vajadus muuta osa vanalinna tänavatest õuealaks
  • Valglinnastumise halbade tagajärgede vähendamine
  • Ühistransport ja kergliiklusteede ühendamine võgustikuks
  • Volikogus fraktsiooni loomise võimalus 3-liikmelisele saadikute grupile