Pressiteade: Vabakunda asub sellest nädalast volikogus esindama ka Mart Jüssi

Valimisliit Vabakund
16.01.2017

Pressiteade

Vabakunda asub sellest nädalast volikogus esindama ka Mart Jüssi

Valimisliit Vabakunna nimel hakkab sellest nädalast volikogu töös osalema Mart Jüssi, kes asendab seal Gea Kangilaskit. Jüssi hakkab osalema linnamajanduse komisjonis ja annab oma tõuke, et muuta linnajuhtimine avatumaks ning luua aktiivsetele linnaelanikele kvaliteetsemaid võimalusi linna puudutavate otsuste tegemises osalemiseks.

"Erakondade poolt juhitud linn ei saa kunagi nii dünaamiliseks, et käia kaasas tänapäeva kiirete muutustega," selgitab Jüssi. "Vabakondade ja linnaelanike suurem osalus linnaelu korraldamisel annaks Tartu arengule olulise tõuke, aga kahjuks peavad erakonnad end kõiges pädevaks. Kui linnas ringi vaadata, selgub, et siin elavad siiski inimesed mitte parteid ja arvamusi on enam kui kaks — õige ja vale."

"Meie põhimõte on, et aktiivsed tartlased peavad saama linnajuhtimises vahetult osaleda," selgitab oma volikogu liikme staatuse peatanud Kangilaski. "Mart on üks selline, tal on teadlasena kindel plaan võimukoridorides kajavaid uskumusi teadmistega rikastada. Annan talle praegu teatepulga üle ning jätkan volikogu töös osalemist kultuurikomisjoni liikmena."

Mart Jüssi on supilinlane, erialalt mereökoloog ning oli Riigikogu liige 2007-2011. Aastatel 2009-2011 juhtis ta Riigikogu keskkonnakomisjoni.

Valimisliit Vabakund on Tartu linnakogukondade ja aktivistide koostöövõrgustik, mis osales 2013. aasta KOV valimistel ning sai kolm volikogu kohta. Valimisliit korraldab oma tööd volikogu varikomisjonide kaudu, mille eesmärgiks on tagada tartlastele kanal vahetuks osalemiseks linnajuhtimises. Lisaks Mart Jüssile esindavad Vabakunda volikogus Jüri-Ott Salm ja Jüri Ginter.

Tags: