Pressiteade: Tartu bussijaama planeering saab sõltumatu ekspertiisi järgmisel nädalal

Valimisliit Vabakund
Pressiteade
20.03.2014

Tartu bussijaama planeering saab sõltumatu ekspertiisi järgmisel nädalal

Valimisliit Vabakund on bussijaama detailplaneeringu sõltumatuks ekspertiisiks
kogunud annetustena kokku vajalikud 500 eurot. Ekspertiis on tellitud Eesti
Arhitektide Liidult ning valmib hiljemalt planeeringu avalikuks aruteluks 27.
märtsil.

Vabakund algatas rahakogumise [1] sõltumatu ekspertiisi tellimiseks, sest leiab, et
bussijaama planeering ei rahulda linnakodanike vajadusi ning linnavõim pole seni
võtnud arvesse ka spetsialistide ettepanekuid.

Planeeringut arutanud volikogu komisjonile ei esitatud kõiki vajalikke
materjale, sealhulgas linnavalitsuse valduses olevaid alternatiivseid lahendusi
planeeringu probleemidele. Esitatud planeeringus on märkimisväärseid küsitavusi
ja puudujääke ooteala suuruse, liikluskorralduse lahenduse ning liikumisteedega
läbi kaubanduskeskuse bussijaamani.

[1] http://vabakund.ee/bussijaama-kampaania