Toeta sõltumatut ekspertiisi bussijaama planeeringule!

Bussijaam on linna visiitkaart ja linnaelanikele oluline koht. Uus bussijaam jääb Tartusse kümneteks aastateks ja peab vastama linnakodanike ning turistide ootustele. Kuna bussijaama planeering ei rahulda linnakodanike vajadusi ja linnavõim ei võta selles asjas kuulda ka spetsialistide ettepanekuid, oleme otsustanud tellida planeeringule kodanikualgatuse korras sõltumatu ekspertiisi Eesti Arhitektide Liidult. Ekspertiis maksab 500 eurot ja ootame selle eest tasumiseks teie abi.

Aitäh kõigile annetajatele! Ekspertiisi tellimiseks vajalik raha on koos ja tellimus on sisse antud. Kui peate meie tegevust oluliseks, siis võite mõistagi jätkuvalt meid oma annetustega toetada. Ekspertiis ise valmib hiljemalt planeeringu avalikuks aruteluks 27. märtsil ja me avalikustame selle siinsamas veebilehel.

500 eurot vajalikust 500 eurost

Palume kanda raha üle valimisliidu usaldusisiku Märt Põdra arvele EE267700771001162823 ning lisada selgitusse kindlasti oma isikukood ja märksõna "annetus", sest seda nõuab seadus.

Probleemist täpsemalt

Bussijaama planeering on teatavasti eelmise volikogu ajal juba korra tagasi lükatud [1], kuid ka uue volikogu ja koalitsiooni all pole planeeringut korraldatud ausalt ja avalikult. Planeeringut arutanud volikogu komisjonile ei esitatud kõiki vajalikke materjale, sh planeeringu probleemidele lahendusi pakkunud alternatiive, esitatud planeeringus on märkimisväärseid puudujääke ooteala suuruse, liikluskorralduse lahenduse ning liikumisteedega läbi kaubanduskeskuse bussijaamani. [2]

Tähelepanuväärne on ka see, et planeeringu on kahtluse alla seadnud juba eelmine linnaarhitekt [3], kuid sellel pole ka praeguse linnaarhitekti allkirja. [4] Koalitsioonis ei soovita kuulata ekspertide arvamusi ja on alust kahtlustada, et avalike huvide asemel on esile seatud erahuvid. Näiteks pole selge, kui suure summa peab linn panustama Soola tänava ümberehitusse.

Vana bussijaamSeetõttu oleme otsustanud tellida Eesti Arhitektide Liidult ekspertiisi, et saada planeeringule sõltumatu hinnang. Loodame, et see sunnib linnavõimu kuulama spetsialiste ning lahendama planeeringus vähemalt kõige elementaarsemad ja linnaelanikke tulevikus otseselt mõjutavad probleemid.

Meie liikmed ja toetajad on selleks juba annetanud rohkem kui 100 eurot ja oleme läbi rääkinud ka Isamaalise Tartu Kodaniku valimisliiduga, kes on lubanud samuti ekspertiisi toetada.

Kui annetad kasvõi 5 eurot, saame vastutustundlike linnakodanike abiga vajaliku summa kokku ja suudame üheskoos mõjutada linnavõimu, et me ei peaks järgnevate aastakümnete jooksul elama linnaelanikele ja turistidele vastuvõetamatu planeeringuga bussijaamaga!

[1] http://tartu.postimees.ee/2437828/bussijaama-planeeringu-arutelu-katkestati, http://www.sotsdem.ee/tartu-bussijaam-ei-mahu-taskusse/
[2] http://vabakund.ee/uut-bussijaamast
[3] http://tartu.postimees.ee/2654308/tonis-arjus-tartu-bussijaama-planeerin...
[4] http://tartu.postimees.ee/2708296/tartu-bussijaama-planeering-pohjustas-...