Avaldame linnaeelarve "salajased" materjalid

Oleme Vabakunnas otsustanud, et eelarve arutamine suletud uste taga on probleem, millele tuleb juhtida avalikkuse tähelepanu. Seetõttu tahame anda linnaelanikele võimaluse tutvuda eelarve arutamisel linna ees seisnud valikutega, seatud prioriteetide ning reaalseteks eelarveridadeks saanud tulemustega — ja avaldame meie käsutuses olevad tabelid. Kui linnavõim ei suuda vabatahtlikult võtta enda peale kohustust avalikkusele eelarvevalikuid selgitada, siis tuleb neid selleks sundida.

Ühtlasi oleme palunud linnavalitsuselt ülevaadet, mille alusel eelarvesse võetud kulutusi prioriseeriti, kuid näib, et selgeid ja sõnastatud kriteeriume pole, sest meie arupärimine on siiani vastuseta. Nõnda võib järeldada, et otsused tehakse linnavalitsuse siseringi töökoosolekutel, lähtudes seal esitatud hinnangutest ja volikogu rolliks on vaid anda heakskiit valminud dokumendile. Ei saa väita, et tulemus oleks täiesti vastuvõetamatu, kuid põhjendamata prioriteetide seadmine jätab õhku küsimuse, mille alusel tegelikult ikkagi otsusteni jõutakse ning kas otsused ikka teenivad linnaelanike huve.