Vabakund annab aru: kandideerimisest rohujuure organiseerumise mudelini

Hulk huvilisi Tallinnast ja muudest Eestimaa paikadest on käinud Tartus uurimas, et misasi ikkagi on seesinane kohalikus poliitikas laineid lööv Vabakund, kust ta tuleb, kuhu läheb ja mida teekonnal õppinud on. Oleme nende kõigi sisekaemuse sessioonide käigus hakanud visandama, kuidas me tegelikult tegutseme, missugused meie põhimõtetest väärivad väljapoole rõhutamist ja kas meid võib käsitleda mingitlaadi mudelina kohaliku taseme poliitilise aktivismi jaoks.

Kui me oma algses üleskutses [1] määratlesime end kui "koostöövõrgustikku", rõhutasime "kogukondade vahetu osaluse" olulisust linnajuhtimise jaoks ja deklareerisime, et "meie tööviisid pärinevad mõttetalgute traditsioonist ja interneti ühisloomekultuurist", siis pärast valimisi [2] oleme loonud volikogu komisjonide kõrvale "varikomisjonid" [3] ja aitame Genialistide Klubil korraldada igakuiselt "linnarahva volikogueelset arutelu" [4].

Oleme katsetanud eri viise oma tegevuse korraldamiseks ja aktiivsemate linnaelanike kaasamiseks, millest mõned meie jaoks töötavad ja mõned mitte üldse. Kogemusest õppides oleme oma tegutsemisviise täpsustanud ja arutelude tulemusel neid ka uuesti põhimõteteks üldistanud. Valik välja settinud printsiipe:

  • Kogu info peab olema vaikimisi avalik. Kõik olulised otsused peavad käima läbi seltskonna ühise infokanali, mis on madalaima ühisnimetajana meililist. Töögrupid võivad organiseeruda mistahes muid vahendeid kasutades.

  • Maksimaalselt horisontaalne võrgustik, milles on isikud ühes või mitmes vabalt valitud rollis. Otsustamine on ühistegevus ja ideaalseks otsustusviisiks on konsensus. Kui koostöö või -tegevus läbi konsensuse ei tööta, siis peab lahktegevuse vajadust põhjendama.

  • Organisatsiooni kestlikkuse tagab regulaarne informaalne kooskäimine. Alates volikogueelsest arutelust ja eri üksikteemade aruteluüritustest kuni lõunaste kohvijoomiste ja äkk-koosolekuteni välja.

  • Läbimõeldud ja kvaliteetne kommunikatsioon, iga teksti eesmärk on läbi argumenteeritud ja üheselt mõistetav, poolikuid ja ebamääraseid asju ei avalda.

  • Kogu asja aluseks on teatud piirini ühiselt tunnetatud väärtused, vastandlike väärtustega inimeste ühendamine kukub läbi. Isikute tasemel "sallivus" (välistab ebakonstruktiivset kontingenti), regulatsiooni tasemel "vabameelsus" (piirangut pole vaja, kui see pole selgelt põhjendatud), valikute osas "tõsiseltvõetavus" (ei jäta midagi olulist kõrvale, kuna seda on keeruline linnaelanikele/valijatele seletada) jne.

Meie külalised on püüdnud meile hoolikalt selgeks teha, et me teeme midagi erilist ja meile on hakanud tunduma, et meil on äkki tõesti teiste linnade ja omavalitsuste aktivistidele midagi edasi anda. Kas see nii on, seda tahaksimegi saabuva kolmapäeva õhtul sinu käest uurida.

Tartust on kohal mõned aktivistid ja volikogu töös osalejad, kes on valmis Vabakunna tegevuse ajaloo ja eri aspektide kohta aru andma ning ka spekuleerima igakülgselt selle üle, kuidas kujundada rohujuure tasandi poliitilise aktivismi mudelit 21. sajandi jaoks.

[1] http://vabakund.ee/manifest
[2] https://web.archive.org/web/20131105045532/http://www.linnaleht.ee/4928
[3] http://vabakund.ee/varikomisjonid
[4] http://www.genklubi.ee/2014/02/15/linnarahva-volikogueelne-arutelu-2/